Pulsåderbråck

Pulsåderbråck uppstår ofta hos personer som redan har någon form av åderförkalkningssjukdom och innebär en sjuklig vidgning av ett kärl. Pulsåderbråck är vanligast hos den manliga befolkningen. De flesta som har pulsåderbråck känner inte av det, och vidgningen sker därför omärkligt under många år. Om pulsåderbråcket blir mycket stort kan det brista, vilket innebär en stor risk för livet.

Undersökningen görs med ultraljud, är helt smärtfri och tar cirka fem minuter. Man får direkt besked om storleken på ådern är normal eller inte. Om det finns ett bråck på kroppspulsådern får man träffa en sjuksköterska eller läkare för att diskutera kontroller eller den behandling som kan behövas.

Man kan leva med ett måttligt stort aortaaneurysm i magen utan någon risk för att det skall spricka. Vid stora mått eller snabb storleksökning kan operation bli aktuell.

Viktiga åtgärder vid konstaterat pulsåderbråck är desamma som för andra kärlsjukdomar, det vill säga livsstilsförändringar som rökstopp, motion och bra kost. Det är också viktigt att andra sjukdomstillstånd som högt blodtryck eller höga blodfetter behandlas.

Välkomna!Ring 031 - 788 88 08

Telefontider:
På grund av rådande situation med Covid-19 har vi ändrat våra telefontider till måndag till torsdag 14.00-15.00

Öppettider: 08:00-17:00

För att komma till oss måste du ha remiss från din läkare alt. skicka en egenremiss. 

Kontakt

Karta

 
Nyheter

Vi tar emot remisser för gastroskopi & koloskopi från samtliga vårdcentraler.