Kärlkirurgi

Hjärt- och kärlsjukdomar är vanligare än man tror och vi i västvärlden svarar för mer än hälften av dödsfallen. Dessa sjukdomar är till stor del livsstilsrelaterade och ofta möjliga att förebygga.

Vi på Kirurgi Heden har kompetenta medarbetare med stor erfarenhet och kunskap om kärlsjukdomar för utredning, förebyggande åtgärder, behandling med moderna läkemedel samt nya interventionella ingrepp i kärlträdet. Vi har specialister inom klinisk fysiologi, intervention radiologi samt kärlkirurgi.Ring 031 - 788 88 08

Telefontider:
På grund av rådande situation med Covid-19 har vi ändrat våra telefontider till måndag till torsdag 14.00-15.00

Öppettider: 08:00-17:00

För att komma till oss måste du ha remiss från din läkare alt. skicka en egenremiss. 

Kontakt

Karta

 
Nyheter

Vi tar emot remisser för gastroskopi & koloskopi från samtliga vårdcentraler.