Fönstertittarsjuka

Fönstertittarsjuka är en kärlsjukdom som gör att smärta uppkommer i benen, oftast vaderna, vid ansträngning. Detta beror på förträngningar (åderförkalkning) i benens stora artärer.

Kärlförträngningarna medför att det inte når tillräckligt med syre till musklerna vid ansträngning. Man känner krampartad smärta i vadmusklerna vid promenad som eskalerar vid fortsatt gång.

Smärtan försvinner vid vila. Rökning utgör den allra största samt enskilda riskfaktorn. Hög ålder, manligt kön, övervikt, brist på motion, stress är andra faktorer som ökar risken att få sjukdomen.

De ärftliga faktorer som ökar risken för åderförkalkning är högt blodtryck, diabetes och höga kolesterolnivåer. Allvarliga problem med sjukdomen kan föranleda ballongvidgning av kärlet, PTA (perkutan transluminal angioplastik), alternativt kirurgisk anläggning av alternativ passageväg för blodet, så kallad by-pass kirurgi. Som enda privata klinik i Skandinavien utför vi dessa operationer.Ring 031 - 788 88 08

Telefontider:
På grund av rådande situation med Covid-19 har vi ändrat våra telefontider till måndag till torsdag 14.00-15.00

Öppettider: 08:00-17:00

För att komma till oss måste du ha remiss från din läkare alt. skicka en egenremiss. 

Kontakt

Karta

 
Nyheter

Vi tar emot remisser för gastroskopi & koloskopi från samtliga vårdcentraler.